Producten

Varkensvoeders, rundveevoeders en hobbyvoeders voor konijnen, paarden, kippen, schapen, geiten en sierwatervogels.

Varkensvoeders:
Biggen: we bieden een gamma aan van kunstmelkpoeders en aangepast biggenvoeder in functie van het speenmanagement.
Vleesvarkens: we beschikken over een ruim assortiment varkensvoeders in functie van het aantal fasen en de beoogde technische resultaten.
Zeugen: het aanbod zeugenvoeders is aangepast aan de verschillende huisvestingstypes en de hoge productie-eisen van de zeug.
Rundveevoeders:
Jongvee: het gamma jongveevoeders omvat kunstmelkpoeders, aanvullend en volledig dierenvoeder voor de opfok van zowel melk- en vleesvee.
Melkvee: voor melkkoeien bieden we een aantal standaard eiwitkernen aan, daarnaast bestaat de mogelijkheid een eiwitkern samen te stellen in functie van uw voederrantsoen. Het aanbod melkveekorrel varieert naargelang energie en eiwitinhoud, maar ook hier bieden we de mogelijkheid deze aan te passen afhankelijk van uw ruwvoederrantsoen.
Vleesvee: ons ruim mestveevoeder aanbod is ontwikkeld in functie van de af te mesten dieren en de eventueel aan hen verstrekte ruwvoeders.
Ter ondersteuning van alle rundveerantsoenen bieden we ook een uitgebreid gamma mineralenmengsels aan.

Andere:
Ons gamma bevat ook hobbyvoeders voor konijnen, paarden, kippen, schapen, geiten en sierwatervogels.

Zaagmeel-houtkrullen

Maïs- en groenvoederzaden